00:00:04

/ بازدید : ۶

سخت ترین کار دنیا شروع دوباره ست و سخت تر از آن ترک عاداتی که مدتها باهاشون خو گرفته بودی. این روزها عجیب بوی نا گرفته زندگیم.....

نویسنده : جوجه دکتر ۱ نظر

00:00:03

/ بازدید : ۱۲

کاش مغز آدم این قابلیت را داشت، که وقتی خسته است، وقتی درمانده است، وقتی تو حلقه بینهایت گیر افتاده از جا درش آورد و بهش استراحت داد. به طرز وحشتناکی به بن بست فکری رسیدم....

نویسنده : جوجه دکتر ۲ نظر

00:00:02

/ بازدید : ۲۰

 خدایا شرمندگی من بیش از حد شده اما باز هم منو به مهمانی خودت دعوت کردی. چقد بهم فرصت دادی که برگردم؟ چقد گناهامو پوشوندی که آبروم نره؟چقد با نشانه ها و علایم مختلف راه حق رو بهم نشون دادی ،ولی من راه ضلالت رو انتخاب کردم!!!! خدایا رو سیاهم. شرمنده ام؛ این بار شرمنده تر از همیشه.

همیشه به خودم میگم اگر خوابیدی دیگه بلند نشدی چه جوابی برای خدا داری؟ ولی خدا جان ما رو سیاهان که جز تو کسی رو نداریم. داریم؟

#اعتکاف 

#اعتکاف_۹۷

#میهمانی_خدا

#چه‌خوش‌است‌میهمانی‌که‌تو‌میزبانش‌باشی

نویسنده : جوجه دکتر ۲ نظر

00:00:01

/ بازدید : ۲۰

بهار دقیقا وقتی شروع می شود که آدم دنبال نقطه ای برای تغییر می گردد. لحظه ای که فکر می کند از اول یک وقتی درس می خوانم، ورزش را شروع می کنم، دنبال کار دیگری می روم، عاشق می شوم! به خاطر همین، بعضی ها در سال چند بهار دارند،  بهار همین لحظه است. همین لحظه که آدم می فهمد زندگی اش چیزی کم دارد. چیزی را باید جا به جا کند. چیزی را باید جلوی دست بگذارد.

نویسنده : جوجه دکتر ۰ نظر

00:00:00

/ بازدید : ۲۹
آخر سال همیشه تلنگریست برای من که نمی‌دانم چرا هر سال هزار تصمیم می‌گیرم که آدم دیگری شوم و نمی‌دانم این آدم دیگر باید چه کند که بتواند در اسفند سال بعد، سرش را بالا بگیرد و از این عبور شتابزده زمان، پریشان نباشد.

 

نویسنده : جوجه دکتر ۷ نظر